Akášická knižnica podľa knihy Ramadosh. Je to dosť podobné online technickej podpore na Zemi, ale je oveľa efektívnejšie, pretože funguje medzi mozgom a mozgom. Tu stojí za zmienku, že každá komunita Anunnaki má rovnaký druh centra pre tieto Akášické súbory. Zložitosť centier však nie je rovnaká. Niektoré z Akášických knižníc obsahujú zložitejšie a komplikovanejšie nástroje a nástroje, ktoré nie sú ľahko dostupné iným komunitám. Medzi tieto nástroje patrí Monitor, ktorý sa tiež nazýva Miraya. Každá Miraya je pod priamou kontrolou Sinhara, ktorý slúži ako správca a opatrovník.

Akašická knižnica, Kniha Ramadosh

Prístupová hala Isti-bal je bez akéhokoľvek nábytku a je osvetlená obrovskými oválnymi oknami, ktoré sú umiestnené v hornej časti stropu. Okná nazývané Shi-bak boli navrhnuté tak, že lúče svetla, ktoré vstupujú cez ich kruhové priehradky, sú presmerované a premietané ako plné biele laserové lúče. Efekt je veľkolepý. V noci vzniká kvázi identický efekt projekciou sústredených svetelných lúčov prichádzajúcich zo skrytých zdrojov svetiel umiestnených za rámami okien.

Rámy slúžia ako zásobáreň energie. Energia sa premieňa na zdroje svetla. Vizuálny efekt je ohromujúci. Obrovské veľké a animované kovové billboardy nazývané La-yiha sú nalepené na stenách v paralelnom zarovnaní a na podlahe pred každým billboardom sú stovky symetricky obdĺžnikových podložiek nazývané Mirkaan.

Keď návštevníci vstúpia do hlavnej sály knižnice priblížia sa k billboardom a postavia sa každý na Mirkaan. Podložka slúži ako skener a prepravné zariadenie, pretože má schopnosť čítať myšlienky návštevníkov, dozvedieť sa, čo hľadajú, a akonáhle to urobí, začne sa pohybovať a kĺže priamo cez centrálny billboard nazývaný Kama La-yiha, ktorý nie je v skutočnosti pevný, ale je vyrobený z blokov energie a nesie so sebou návštevníka.

Za billboardom je hlavná čitáreň nazývaná Kama Kira’at Akašickej knižnice. Pod podložkou sú dve oddelené priehradky určené na registráciu toho, čo návštevník hľadá, a na nasmerovanie návštevníka k jeho cieľu; zvyčajne ide o referenčnú časť, kde sú knihy vo forme kužeľov umiestnené na magnetizovaných policiach.

Akašická knižnica Anunnaki vôbec nie je tradičnou knižnicou, pretože sama o sebe neobsahuje žiadne fyzické knihy, aj keď existuje množstvo kužeľových publikácií. Namiesto hľadania kníh na policiach ako na Zemi sa návštevníci ocitnú v prítomnosti obrovskej bielo-svetlo modrej obrazovky vyrobenej z nám neznámych materiálov. Obrazovku je ťažké opísať; dá sa porovnať s mriežkou nazývanou Kadari s množstvom matíc a vírov údajov.

Návštevníci komunikujú s obrazovkou cez svoj Conduit, informačný kanál. Obrazovka zaregistruje ich myšlienky a okamžite nájde, zaznamená informácie, ktoré návštevníci hľadajú. Stačí, aby návštevníci nehybne stáli menej ako dve sekundy pred obrazovkou a údaje sa zobrazia v animovanom formáte. Údaje, informácie sú uvedené v kódoch, ktoré sú pre návštevníkov ľahko zrozumiteľné.

Kódy sú zvyčajne rozdelené do sekvencií; každá sekvencia odráža aspekt informácie. Napríklad, ak chcete vedieť, čo sa stalo v Alexandrii alebo Fénicii 3000 p.n.l., všetko, čo musíte urobiť, je myslieť na Alexandriu alebo Féniciu a objaví sa jedna mriežka, ktorá čaká na váš príkaz, aby ste ju otvorili.

Od tohto presného momentu komunikujú kanál návštevníka Conduit a obrazovka tým najpriamejším spôsobom. Mriežka sa otvorí a zobrazí tri súbory v poradí. Najbližší popis týchto súborov by bol ako plazmovo-digitálny, pretože chýba správne slovo ako to vysvetleiť; každý súbor bude obsahovať všetko, čo sa stalo v súvislosti s daným dátumom alebo obdobím v Alexandrii alebo Fenícii.

Miraya je neustále používaná Anunnaki na Ahatari. Okrem svojej funkcie kozmického kalendára slúži Miraya aj ako galaktický monitor. Sledovanie a monitorovanie iných mimozemských civilizácií sú dve z hlavných starostí Anunnaki. Posledné roky Anunnaki veľmi pozorne sledovali, čo sa dialo, deje na iných planétach a hviezdach a najmä experimenty Šedých.

Keďže Anunnaki sú prepojení medzi sebou a so svojou komunitou cez Conduit, nedávno absorbované údaje sa posielajú ostatným, ktorí zdieľajú podobný záujem.

 Anunnaki-Ulema, Kniha Ramadosh