Benjamin Fulford správa z 15.8.2022 o kríze monoteizmu. Kríza, ktorá sa odohráva vo svete, presnejšie na Západe, nie je obyčajnou a dokonca ani mimoriadnou politicko-ekonomickou krízou. Nie je to len kríza, ktorá postihuje Spojené štáty, G7, OSN a tak ďalej. Máme tu do činenia s krízou ovplyvňujúcou samotné základy monoteizmu. Nie je teda prehnané povedať, že to, čo prežívame je biblické.

Benjamin Fulford z 15.8.2022 správa, kríza monoteizmu


Oddaný vyznavač judaizmu nám tu ide šaliť mozgy s neexistujúcim Bohom a náboženstvami. Za celý život nepochopil, že BOH neexistuje, ale vesmíru vládne fyzika. S Fulfordom sa už nezahadzujeme dlho, lebo šíri sprostosti a nechápe nič.

Fulford nikdy nepochopí, že Abrahámovi sa zjavil Anunnaki Nephilim a ten mu nabulíkal jediného Boha. Abrahám vrieskal slovo Adonai a v gréčtine Adonai je Adonis, teda YAHWE. No a toho pozná každý, len nikto nevie, že to bol Anunnaki Nephilim! Žiadny “slušný Boh” predsa nebude svoju ovcu testovať zabitím vlastného potomka. Ako ten dobrotivý Boh, Yahwe nechal pozabíjať vlastný vraj vyvolený národ, píše aj táto kniha.

„Ako Boh Jahve zabíjal prvorodené deti a nemluvňatá a hovoril svojmu vyvolenému ľudu, aby zotročili deti svojich nepriateľov a pohanov“.

Ako Boh Jahve zabíjal prvorodené deti a nemluvňatá a hovoril svojmu vyvolenému ľudu

V rámco celosvetových dezinformácii z kresťanského Vatikánu je ale ľudom ponúkaná verzia vraj “vyvolený národ”. Aký vyvolený, keď BOH má vraj rád všetkých? Moderní židia sa z tohto pojmu rehocú a vedia, že Starý zákon a toto všetko sa týkalo LEN národa rodiny Abraháma, lebo iba jemu sa zjavil Anunnaki Nephilim. Títo padli anjeli Nephilim naučili ľudi remeslám a tí ich od radosti uctievali ako Bohov.

Lenže niektorým ako Putin Starý Zákon vyhovuje: 1945+77=2022, 2015+7=2022!!

Anunnaki Elohim žiadneho BOHA nemajú.


Tak čo za bludy nám tu píše Benjamín Fulford 15.8. 2022

Roky podávania správ o svetovej moci odhalili, že monoteistické náboženstvá väčšinou ovládajú skupiny ľudí, ktorí sami neveria v Boha. Namiesto toho tieto rodiny vnímajú monoteizmus ako nástroj kontroly svojich poddaných národov. Toto sú ľudia, ktorí čelia strate moci. Aj preto ľudia, ktorí uvažujú monoteisticky veria, že sa blížime ku koncu časov.

Benjamin Fulford – Naučil som sa to z prvej ruky, keď som cestoval do Talianska, aby som rokoval so zástupcami týchto rodín v mene ázijských tajných spoločností. Povedali mi: “Niet Boha, my sme Boh.”

Tieto rodiny pochádzajú zo starovekého kultu otrokov, ktorý bol prvýkrát zaznamenaný v histórii ako Hyksós. Títo ľudia uctievali boha s kozou tvárou s rozoklaným chvostom, ktorý je nám známy ako Set, Satan a tak ďalej.

Pôvod tohto národa sa datuje na staroveký Blízky východ, keď ľudia prestali byť lovcami a zberačmi a stali sa pastiermi alebo farmármi.

Benjamín Fulford – Archeologické dôkazy ukazujú, že ľudská populácia na Blízkom východe sa po začiatku poľnohospodárstva prudko zvýšila. V porovnaní so svojimi predkami lovcami a zberačmi však boli títo ľudia malí a podvyživení. Pastierske národy, ktoré sa živili najmä mliekom a mäsom, však boli oproti roľníkom statočne stavané. V priebehu rokov títo ľudia prišli na to, ako pásť farmárov ako ovce alebo dobytok.

Tento národ sa v histórii objavuje ako Hyksósovia, ktorí žili krátko od roku 1638 do roku 1530 pred Kristom. vládol nad Egyptom. Keď ich Egypťania vyhnali, vzali so sebou veľkú skupinu otrokov. Toto sú ľudia, ktorých dnes poznáme ako Židov.

Aby sme pochopili, s kým a s čím máme do činenia, mali by sme sa pozrieť do Starého zákona Biblie, známeho aj ako Tóra.
Najprv sa pozrime na to, čo sa stane predtým, ako Mojžiš (Thutmoses) prijme 10 prikázaní. Po prvé, všimnite si, že každý, kto nešiel k Mojžišovi alebo Áronovi, aby videl „Boha“, by bol „ukameňovaný alebo usmrtený šípmi“. ( 2. Mojžišova 19:13 ) Človek by si myslel, že bytosť, ktorá stvorila vesmír, dokázala vytiahnuť aspoň blesk.

Exodus 18 potom hovorí, že:

Hora Sinaj bola celá zahalená dymom, pretože Pán na ňu zostúpil s ohňom. Dym stúpal z neho ako z pece.

Takže ste použili iba dym a zrejme ste sa neskôr nedostali k používaniu zrkadiel.

Ďalej vidíme prikázania, ktoré „Boh“ ukladá svojmu „vyvolenému ľudu“:“

Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. *

Neurobíš si modlu hore na nebi, ani dolu na zemi, ani vo vodách pod zemou;

Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť. d Lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý trestá deti tých, čo ma nenávidia, do tretieho a štvrtého pokolenia * za neprávosť ich predkov;

Nebudeš vzývať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo. Lebo Hospodin nenechá bez trestu nikoho, kto nadarmo vzýva jeho meno.

Takže tento žiarlivý „boh“, ktorý vykonáva tresty počas niekoľkých generácií, nechce, aby sa urobil obraz. Vraj preto, aby potom ľudia zistili, že ide o človeka vydávajúceho sa za „boha“.

Potom zistíme, že „boh“, ktorý stvoril všetko, čo existuje, príspevky od:

„Zlato, striebro a bronz, fialová, purpurová a šarlátová priadza, jemné plátno a kozia srsť;

baranie kože farbené na červeno a tahaš * kože, akáciové drevo, olej na svetlo, korenie na olej na pomazanie a vonné kadidlo, ónyxové kamene a iné drahé kamene na efod a náprsník.

2. Mojžišova 25:3-7

Opäť by si človek myslel, že tvorca vesmíru vrátane slnka nepotreboval lampový olej, kozie chlpy atď.

Inými slovami, táto pasáž Písma opisuje zotročenie Hebrejov prostredníctvom systému, v ktorom skryté postavy predstierajú, že sú Bohom a presadzujú svoju kontrolu prostredníctvom generácií vražedných kampaní proti odporcom.

Rýchlo vpred tisícročia v histórii a zistíme, že „Ľudia Knihy“ boli zotročení tak dlho, že už ani nevedia, že sú otrokmi.

Až po rokoch vyjednávania a boja s rodinami, ktoré ovládajú monoteizmus, som dospel k záveru, že máme do činenia s potomkami hyksóskych faraónov. Zobrali so sebou skupinu otrokov po tom, čo Egypťania vyhnali ich vodcu Achnatona z jeho záhradného paláca. Záhrada Aton (Eden). Používali dym a vraždy, aby skryli svoju identitu pred svojimi otrokmi, aby mohli žiť medzi nimi.

Keď som cestoval do Talianska, aby som sa stretol s predstaviteľmi P2, ktorí ovládajú katolícku alebo rímsku verziu monoteistického stáda oviec, dozvedel som sa, že kontrolu nad informáciami a jedlom považujú za kľúč k moci. Dnes to má podobu „mainstreamových médií“ a centrálnych bánk.

Títo ľudia mi tiež povedali, že vycvičili proroka Mohameda. Tvrdia však, že prebehol a založil konkurenčnú verziu monoteizmu. Mimochodom, rozkol medzi šiitským a sunnitským islamom začal sporom o dedičstvo medzi bratrancami.

Takže rodiny, ktoré používajú „monoteizmus“ na stádo svojho stáda, sa v priebehu tisícročí rozdelili do rôznych frakcií.

V každom prípade, v súvislosti so súčasnou svetovou situáciou, viaceré stopy naznačujú, že skupina faraónskych rodín so sídlom vo Švajčiarsku je riadiacim centrom prebiehajúceho pokusu o zjednotenie celého ľudstva pod jedným vodcom. Chcú zjednotiť všetky konkurenčné odvetvia monoteizmu pod jediné svetové náboženstvo.

Za zmienku tiež stojí, že títo ľudia sami neveria v Boha. Sú megalomanmi a chcú zvrhnúť Stvoriteľa a sami sa stať Bohom.

Niektorí z nich uctievajú Satana a na zvyšok ľudstva sa pozerajú s pohŕdaním. Idealistickejší členovia tohto prastarého, inbredného klanu bohovvládcov chcú byť „dobrými pastiermi“. Problém je, že aj „dobrý pastier“ zabíja a zje svoje stádo.

Dôvody straty moci týchto rodín sú rôzne, ale hospodárstvo je určite hlavným motorom. Podľa MMF je globálny HDP 160 biliónov dolárov. Krajiny priamo kontrolované starými babylonskými/egyptskými vládnucimi rodinami však ovládajú len asi tretinu z nich. Zvyšok sveta tvrdí, že je čas, aby sa Západ vzdal kontroly nad planétou, keďže ovláda dve tretiny svetového HDP a sedem zo zhruba ôsmich miliárd ľudí.

Pre monoteistov by to znamenalo koniec ich tisícročného projektu, v rámci ktorého by sa celá planéta dostala pod kontrolu jediného kráľa alebo „Mesiáša“. Vaša odpoveď je zabiť 90% ľudí, ktorí nesledujú túto agendu.

Toto je celkový obraz, ktorý sa skrýva za udalosťami, ako je šírenie biologických zbraní, pokusy o začatie tretej svetovej vojny, pokusy o vytvorenie potravinovej krízy atď. Aziati odpovedali hrozbou, že zabijú elitné západné rodiny stojace za týmito plánmi.

Tento autor bol vyslaný v roku 2009, aby zastupoval ázijské tajné spoločnosti, aby sa pokúsil dosiahnuť dohodu a boli to oni, kto mi povedal, aby som hovoril so slobodomurármi P2.

Z ázijského pohľadu je hlavným problémom monoteizmu myšlienka, že svet skončí. Napríklad James G. Watt, minister vnútra Ronalda Reagana, odôvodnil otvorenie federálnych pozemkov ťažbe dreva a farmárčení slovami:

“Neviem, koľko budúcich generácií môžeme očakávať, kým sa Pán vráti.” Inými slovami, keď sa blíži koniec sveta, nemusíme chrániť životné prostredie.

Čo ich však dostalo na vojnovú cestu, bol jasný dôkaz plánovanej genocídy 90% ľudstva. Našťastie, aj západný svet je dedičom demokratických, vedeckých, racionálnych a právnych tradícií Grécka, Ríma a Anglicka. Sú to dedičia týchto tradícií, ktorí sa spojili s Ázijcami a zvyškom sveta, aby ukončili vládu týchto monoteistických otrokárskych rodín.

Konkrétne Britské spoločenstvo, Rusi, Pentagon a biele klobúky agentúry spolu s hnutím hľadajúcim pravdu na západe sú západnými členmi Aliancie za oslobodenie Zeme.

Takže keď sa pripravujeme na jesennú ofenzívu proti prebiehajúcemu pokusu premeniť túto planétu na obrovskú zvieraciu farmu, musíme si pamätať, akí silní sú satanisti. Ovládajú megakorporácie, väčšinu západných politikov a centrálne banky.

Slávna švajčiarska štúdia ukazuje, že 700 ľudí ovláda 90 % nadnárodných korporácií. Zistili to pri pohľade na mená najvyšších predstaviteľov týchto spoločností. Jedna a tá istá osoba zvyčajne sedí v predstavenstve viacerých spoločností, no všetci patria do tej istej rodinnej skupiny.

Vieme tiež, že už niekoľko generácií pracujú na podkopaní demokracie, právneho štátu a slobody tlače s cieľom nahradiť grécku/rímsku/anglosaskú demokraciu a právny štát babylonským totalitarizmom. Chybou v ich pláne bolo, že nedokázali prevziať plnú kontrolu nad meritokratickou armádou a spravodajskými službami Západu. To sa odráža v boji medzi rímskym ovplyvneným vojenským zriadením a babylonským/egyptským finančným/lekárskym zriadením.

Dôvod, prečo majú vojenské Biele klobúky toľko problémov s oslobodením Západu, je mnohostranný. Jedným z nich je, že mnohí najvyšší velitelia boli kompromitovaní prostredníctvom úplatkov/vydierania a propagandy.

Ďalším dôvodom je, že bolo potrebné dosiahnuť základnú dohodu so zvyškom sveta, a to si vyžiadalo veľa času.

Napriek tomu je jasné, že odveký systém premeny ľudí na domácich miláčikov sa rúca. Keď sa tak stane, historické knihy budú musieť byť prepísané. Vieme tiež, že v mnohých veciach sme zostali v nevedomosti, napr. B. o tajnom vesmírnom programe, kontakte s mimozemskými civilizáciami a dokonca aj o podstate samotnej reality.

Môžeme si byť istí, že ako druh smerujeme do neprebádaných vôd a nového veku či éry dejín.

Dúfame, že toto pozadie veľkého obrazu bude užitočné, keď sa budúci týždeň vrátime, aby sme informovali o udalostiach, ktoré sa odohrávajú v reálnom čase ako súčasť tohto veľkého ľudského prebudenia na planéte. Ďakujem vám za trpezlivosť počas môjho ročného sabatikalu.


Áno smerujeme do neprebádaných vôd a nového veku či éry dejín, ktorý začne už tohto roku, lebo Anunnaki Elohim vyslanci už pristáli na Zemi, a v Mexiku tiež zanechali správu, pre celú našu civilizáciu, ktorú teraz prekladajú Mexičania a nie USA!! – Anunnaki Elohim sondy v Mexiku, Verazcruz august 2022 Nato aby tomu niekto rozumel, si musí prečítať aspoň 15 kníh od Maximilliena De Lafayette o Anunnaki Elohim návrate v roku 2022.

Vždy píšeme, že všetko bude ináč, ako si to rusofili na Slovensku, v Tadescu, predstavujú a šíria totálne dezinformácie na rozkaz Moskvy.

Všetci sme pozemšťania a BODKA! Vykopnite Rusa z Ukrajiny, lebo Elohim nenávidia vojny!

Benjaminko skončí na smetisku dejín.

Vykopnite Ruskú armádu z Ukrajiny