Zabite ich všetkých, lebo Boh Jahve to nariadil, podobne ako sme písali keď kresťanský katolícky papež Innocent prikázal vyvraždenie Katarov vo francúzskom Béziers z lásky k blížnemu svojmu. Tento výrok možno vyhrabal práve z týchto textov. Teraz pridáme čo prikázal Boh Jahve. Ten nariadil svojmu ľudu, aby zabíjal starcov, dievčatá a ženy a malé deti a naplnil nádvoria jeho chrámu mŕtvolami a mŕtvymi telami svojich nepriateľov; mužov a ženy zabila jeho armáda a „Vyvolený ľud“.

Zabite ich všetkých

V Ezechielovi 9:5-7 Boh Jahve nariadil svojmu ľudu, aby zabil každého, ktorého čelo nie je označené. Neprejavuj žiadne milosrdenstvo; nemajte zľutovanie! Prikázal zabiť všetkých v meste, „zabite ich všetkých, starých aj mladých, dievčatá a ženy a malé deti,“ povedal Boh Jahve.

Boh Jahve to nariadil

A dodal: „A naplňte nádvoria môjho Chrámu ich mŕtvolami. Choď! A neprejavuj zľutovanie.” Priamo zabíjajte starých mužov, mladých mužov a panny, malé deti a ženy a naplňte dvory zabitými. Ja ti rozkazujem! Povedal „Pán“! Naplňte nádvoria môjho chrámu telami ľudí, ktorých ste zabili.

V Ezechielovi 9:5-7 čítame:

5. Potom som počul, ako Pán povedal ostatným mužom: „Nasledujte ho cez mesto a zabite každého, kto nemá označené čelo. Neprejavuj žiadne milosrdenstvo; nemajte zľutovanie!

6. Zabite ich všetkých, starých aj mladých, dievčatá a ženy a malé deti. Nikoho sa však značkou nedotýkajte. Začnite tu v chráme.” Začali teda zabitím sedemdesiatich vodcov.

7. “Poškvrniť chrám!” prikázal Pán. „Naplňte jej nádvoria mŕtvolami. Choď!“ Išli teda a začali zabíjať po celom meste.

Boh Jahve nariadil Mojžišovi, aby zabil všetkých Madianských mužov, chlapcov a deti, ale aby zachoval nažive ich panenské ženy pre seba a svoju armádu.

V Numeri 31:17-18 čítame: Teraz teda zabite každého mužského pohlavia medzi maličkými a zabite každú ženu, ktorá poznala muža tak, že si s ním ľahla.

Boh Jahve nariadil vyvraždiť celú kanaánsku populáciu, ale ušetril život prostitútke špiónovi, ktorý pomáhal Jozuovi a izraelskej armáde!

Boh dal Jozuovi príkaz spáchať genocídu, ale zachránil život jednej osoby; zradkyňa a prostitútka, ktorá zradila svoj ľud tým, že pomohla dvom hebrejským špiónom.

Pri dobývaní a ničení pokojných miest a ľudu Kanaánu Jozuom sme sa dozvedeli, že Boh Jahve nariadil rozsiahlu genocídu a jeho „Vyvolený ľud“ zabil všetko v dobytých krajinách vrátane zvierat, okrem jednej osoby, Rahab, kanaánskej prostitútky, ktorá zradila svoj ľud tým, že pomáhala hebrejským špiónom, ktorých poslal Jozua.

Boh Biblie a podľa Biblie teda má čo do činenia s prostitútkami, zradcami, špiónmi a nemilosrdnými vrahmi a chráni ich životy iba vtedy, ak zradia svoje krajiny a pomôžu jeho „Vyvolenému ľudu“.

V Jozuovi 6-21-22-23-24-25-27 čítame:

21. A všetko, čo bolo v meste, ako kliatbu vyhubili ostrím meča, mužov i ženy, mladých i starých, vola, ovce i osla.“

22. Ale Jozua povedal dvom mužom, ktorí prešpehovali krajinu: Vojdite do domu neviestky a vyveďte odtiaľ ženu i všetko, čo má, ako ste jej prisahali.

23. A vošli mládenci, vyzvedači, a vyviedli Rachab, jej otca, jej matku a jej bratov a všetko, čo mala. A vyviedli všetko jej príbuzenstvo a nechali ich bez tábora Izraela.

24. A mesto spálili ohňom a všetko, čo v ňom bolo, len striebro, zlato a medené a železné nádoby vložili do pokladnice domu Hospodinovho.

25. A Jozua zachránil smilnicu Rachab nažive a dom jej otca i všetko, čo mala a býva v Izraelovi až do tohoto dňa; pretože ukryla poslov, ktorých poslal Jozua, aby prezreli Jericho.

27. A tak bol Pán s Jozuom; a jeho sláva sa rozliehala po celej krajine.”

Zdá sa mi, že Boh je horší ako Hitler a Himmler, ktorí nariadili židovskú genocídu

Boh je horší ako Hitler a Himmler, ktorí nariadili židovskú genocídu