Budhizmus a morálka je príkladom čo sú náboženstvá schopné ponúknuť pri ich čítani. Napríklad pokus o vraždu samotného Budhu, čiže etický význam náboženstva. Morálne hodnoty vyznavača budhizmu Devadattu, vám to dokážu jedna budhistická báseň. Podľa budhistickej tradície bol žiak Devadatta Budhov bratranec a tiež brat Budhovej manželky Yasodhara.

Devadatta údajne spôsobil rozkol v sanghe tým, že presvedčil 500 mníchov, aby opustili Budhu a nasledovali ho. Takže máme niečo podobné ako “Zabite ich všetkých, Budha si svojich nájde” 🙂

Budhizmus a morálka

Tento príbeh o Devadatte je zachovaný v Pali Tipitika. V tomto príbehu Devadatta vstúpil do rádu budhistických mníchov v rovnakom čase ako Ananda a iní vznešení mladíci z klanu Shakya, klanu historického Budhu. Devadatta sa uplatnil v praxi. Bol však frustrovaný, keď sa mu nepodarilo postúpiť smerom k tomu, aby sa stal Arhatom. Namiesto toho použil svoju prax na rozvoj nadprirodzenej sily namiesto na realizáciu osvietenia.

Hovorilo sa, že ho poháňala aj žiarlivosť na svojho príbuzného, ​​Budhu. Devadatta veril, že by mal byť Svetoznámym a vodcom rádu mníchov.

Jedného dňa prišiel k Budhovi a poukázal na to, že Budha starne. Navrhol, aby bol poverený vedením príkazu na zbavenie Budhu bremena. Budha tvrdo pokarhal Devadattu a povedal, že nie je hoden. Tak sa Devadatta stal Budhov nepriateľom.

Devadatta si získal priazeň princa Ajatasattu z Magadhy. Ajatasattuov otec, kráľ Bimbisara, bol oddaným patrónom Budhu. Devadatta presvedčil princa, aby zavraždil svojho otca a prevzal trón Magadhy.

V rovnakom čase Devadatta prisahal, že nechá zavraždiť Budhu, aby mohol prevziať sanghu. Aby sa skutok nedal vystopovať až k Devadattovi, plán bol poslať druhú skupinu „nárazníkov“, aby zavraždili prvého, a potom tretiu skupinu, aby vyradila druhého atď. Ale keď sa potenciálni vrahovia priblížili k Budhovi, nemohli vykonať príkaz.

Potom sa Devadatta pokúsil urobiť túto prácu sám tým, že hodil kameň na Budhu. Skala sa odrazila od úbočia hory a rozbila sa na kusy. Ďalší pokus zahŕňal veľkého býčieho slona v zúrivosti vyvolanej drogami, ale slon bol v Buddhovej prítomnosti jemnejší.

Nakoniec sa Devadatta pokúsil rozdeliť sanghu tým, že požadoval vyššiu morálnu poctivosť. Navrhol zoznam prísnych opatrení a požiadal, aby sa stali povinnými pre všetkých mníchov a mníšky. Títo boli:

Mnísi musia prežiť celý svoj život v lese.
Mnísi musia žiť iba z almužny získanej žobraním a nemali by prijímať pozvanie na večeru s ostatnými.
Mnísi musia nosiť rúcha vyrobené len z handier zozbieraných z háld odpadu a kremačných polí. V žiadnom prípade nesmú prijímať dary látky.
Mnísi musia spať na úpätí stromov a nie pod strechou.
Mnísi sa musia počas svojho života zdržať jedenia rýb alebo mäsa.

Budha odpovedal tak, ako Devadatta predpovedal. Povedal, že mnísi môžu nasledovať prvé štyri askeze, ak chcú, ale odmietol, aby boli povinné. A úplne odmietol piate šetrenie.

Devadatta presvedčil 500 mníchov, že jeho super úsporný plán je istejšou cestou k osvieteniu ako Budhov, a nasledovali Devadattu, aby sa stali jeho učeníkmi. V reakcii na to Buddha poslal dvoch svojich učeníkov, Sáriputru a Mahamaudgayaljanu, aby neposlušných mníchov učili dharmu . Po vypočutí správne vysvetlenej dharmy sa 500 mníchov vrátilo k Budhovi.

Devadatta bol teraz smutným a zlomeným mužom a čoskoro smrteľne ochorel. Na smrteľnej posteli ľutoval svoje zlé skutky a chcel ešte raz vidieť Budhu, ale Devadatta zomrel skôr, ako sa k nemu jeho literáti dostali.

Life of Devadatta, Alternatívna verzia

Životy Budhu a jeho žiakov sa zachovali v niekoľkých tradíciách ústneho prednesu predtým, ako boli zapísané. Najznámejšia je páli tradícia, ktorá je základom théravádskeho budhizmu . Ďalšiu ústnu tradíciu zachovala sekta Mahasanghika, ktorá sa sformovala okolo roku 320 pred Kristom. Mahasanghika je významným predchodcom mahájány.

Mahasanghika si pamätal Devadattu ako oddaného a svätého mnícha. V ich verzii kánonu nemožno nájsť žiadnu stopu po príbehu „zlého Devadatta“. To viedlo niektorých vedcov k špekuláciám, že príbeh o odpadlíkovi Devadattovi je neskorším vynálezom.

Ak však predpokladáme, že pálijská verzia príbehu Devadatta je presnejšia, môžeme nájsť zaujímavú poznámku pod čiarou v Abhava Sutta z Pali Tipitika. Stručne povedané, Budhu sa pýtali na tvrdé slová, ktoré povedal Devadattovi a ktoré spôsobili, že sa obrátil proti Budhovi.

Budha odôvodnil svoju kritiku Devadattu porovnaním s malým dieťaťom, ktoré si vzalo do úst kamienok a chystalo sa ho prehltnúť. Dospelí by prirodzene urobili čokoľvek, aby dostali kamienok z dieťaťa von.

Aj keď sa pri extrakcii kamienkov čerpala krv, musí sa to urobiť. Zdá sa, že morálka je taká, že je lepšie zraniť niekoho city, ako ho nechať prebývať v klamstve.

Svetové lekárske autority a inkvizícia
Čo myslíte, že urobili prvé títo pobožní kresťania kotleby, keď ju vyzliekli do naha?
Pozdravte Freuda!


Teraz jeden článok ako prebývať v klamstve o liečebných účínkoch Ivermektínu pri parazitoch a nie covid-19.

Ivermektín liek proti parazitom, červom, nie Covid-19

Je to aj o tom, prečo v Rusku neliečia Covid-19 zazračným liekom pomäteného mesíka, ktorého tak silno protežuje rusko slovenská spoločnosť na svojich weboch, skrátka klamú až sa práši! V Rusku mesíkovi totiž serú na jeho Ivermektín a to nevidí rusko slovenská spoločnosť čarnoguriaka. To sú mi veci, tá morálna a etická riečna slepota rusofilov.