Hoaxy a dezinformácie pri pandémii Covid-19 a jednoduchý návod ako sa tomu brániť nám dáva aj Rada Deviatich alebo Council Of Nine z knihy Planeta s možností volby, kde vystupuje jeden člen Rady Deviatich pod menom Tom. Príkladom zbesilého širenia hoaxov a dezinformácii je dement bukovský, ktorý sa sám prizná, že šíri hoaxy a dezinformácie o ochorení Covid-19, lebo mal zlý zdroj. Navyše každému oznámi, že to nebolo ani prvýkrát a nebude to ani posledný krát. Tento dodatok si žiadny antivaxer “naschvál” nevšimol 🙂

Hoaxy a dezinformácie aj o Covid-19, Rada Deviatich, Council Of Nine

Pointa je v tom, že kým sa priznal, kopa hlupákov šírila jeho dezinformácie ďalej a ďalej. Podobne na tom je mesik, lekár bez atestácie, ktorý o Covid-19 najprv tvrdil, že táto epidémia skončí na Veľkú noc 2020, ale teraz “klame” o nejakej pandémii. Takýto mastičkári v plnej poľnej sú zárukou zrodu antivaxerov, vyjedajúcich chémiu Big Farmy z lekárni. Toľkoto na úvod k hoaxom a dezinformáciám dneška aj o ochorení Covid-19.
Hoaxy, dezinformácie, pandémia Covid-19,Planeta s možností volby, Council Of Nine, Rada Deviatich, Phyllis V. Schlemmer

O Rade Deviatich sme písali tu, aby ste vedeli o koho sa jedná Uri Geller, Psychokinéza, Andrija Puharich, Hviezdna brána, Rada Deviatich

Existuje veľa mätúcich správ

Nasleduje jedna kapitola zo spomenutej knihy o Rade Deviatich práve o tomto šírení bludov, kde sa účastníci pýtajú Toma:

JOHN: Teraz existuje veľa mätúcich správ pochádzajúcich z rôznych psychických a prorockých zdrojov.

Aké kritériá by ľudia mali používať na rozlišovanie medzi týmito rôznymi zdrojmi?

TOM: V prvom rade vysvetľujeme týmto spôsobom: keďže existujú vedúci spoločností, z ktorých jeden vie všetko, a rôzne divízie, pod ktorými poznajú odbornosť svojho oddelenia, je to rovnaké aj v oblasti komunikácie od tých, ktorí existujú. v iných sférach. Niekoľko zdrojov pozná celý obrázok a mnohé poznajú jeho časti.

Buďte však opatrní, keď vás urobia slávnymi: vždy vyzývajte, hľadajte konzistentnosť a nikdy neprijmite, že to je v rozpore s vašim prirodzeným sklonom alebo vyšším intuitívnym ja. Dávajte si pozor, aby nekŕmili vaše ego, aby s vami mohli manipulovať, pretože sú aj takí, ktorí by si priali zničenie planéty Zem.

Nespadnite do pasce, že planéta Zem bude zničená. Vo vašom svete existuje veľa ľudí, ktorí hovoria, veľa tých, ktorí prinášajú informácie: prinášame vám informácie, ktoré neboli predložené v minulosti, a je to ďalší krok evolučného pohybu vpred. Je dôležité, aby ľudia na planéte Zem pochopili, že nie sú sami, a že v sebe nesú kódovanie, ktoré môže planétu Zem vyvinúť, aby dosiahla svoj správny účel.

Pamätajte si to: tí, ktorí sa snažia ovládať, sú v popredí spoločnosti a vedú ľudí smerom, ktorý im pomáha vyhnúť sa vlastnej zodpovednosti. Majte však na pamäti, že zrýchlenie je teraz úplne dôležité. Dostali sme sa na začiatok zrýchľovania evolučnej dopredu planéty Zem. Je tu veľká potreba urýchliť, pretože v oceánoch planéty Zem, stromov a lesov, oblohy a atmosféry, samotná podstata dýchania, životná sila, dosiahli úroveň kontaminácie, ktorá spôsobuje zničenie Zeme smerom dole.

Voláme na vašu energiu a odhodlanie upozorniť národy tejto planéty, vlády Zeme a komunity na Zemi. Vnútorné jadro ľudstva začína rásť a žiariť. Podstata a porozumenie ich začiatkov sa prebúdza, aby priniesli zmenu. Ste súčasťou tejto zmeny. Ste deti tejto zmeny, ste za ňu zodpovední.

Bez vášho odhodlania zrýchľovať, ak by zmena nastala vo svojom vlastnom čase, bez vášho pričinenia, potom by bola planéta v situácii, v ktorej by väčšina ľudstva nemohla existovať. Prijmite svoju schopnosť vytvárať vzor, ​​ktorý prináša porozumenie a pravdu o tom, kto ste. Zem bola stvorená, aby bola rajom celého raja vo svojej dokonalosti. Je čas na odpustenie, odpustenie sebe samému: aby ľudstvo pochopilo, že udržať si strach a nesúhlas znamená udržať si zničenie.

Ľudstvo začalo proces ničenia. Napriek tomu existuje veľká budúcnosť naplnenia osudu Zeme. Prijmite, že máte svoju úlohu pri jeho plnení. Nemáte žiadne obmedzenia.

Vaše limity a hranice sú tvorené iba vašim strachom.

To neznamená, že by ste mali vyliezť na tisícmetrovú horu a potom z nej skočiť. To znamená, že musíte mať praktické uplatnenie porozumenia sebe samému, v pravde. Znamená to, že sa musíte začať rozširovať v schopnostiach svojej mysle a myšlienok.

Vaše fyzické telá majú na tejto fyzickej planéte obmedzenia, ale vaše mysle a myšlienky sa môžu rozširovať a rásť, dotknúť sa všetkých kútov vesmíru. A keď pochopí pravdu o sebe, môže zmierniť bremená tohto fyzického sveta, ktorý ho držal v otroctve.

Vy, ľudia, ste kaleidoskop a občas budete pôsobiť zmätene, jedným otočením sa však môžete stať prvkami krásy a čistoty a tým môžete cestovať po sférach vesmíru.

JOHN: Ak by sme si na chvíľu predstavili, že všetko zostáva v statickom stave, ľudstvo by nevylepšilo svoje vedomie, chápanie životného prostredia a zodpovednosti, bolo by pre nás cenné pochopiť, ako dlho to bude trvať, kým sa skutočne by úplne zničilo naše životné prostredie ..?

TOM: Pokiaľ ide o atmosféru obklopujúcu planétu Zem, nemáte viac ako 20 až 25 rokov svojej existencie. Bez kyslíka nemôže existovať život na vašej planéte Zem. Ak sa ľudia na vašej planéte Zem nedostanú k citlivosti, zlikvidujú sa. Vyššie uvedená odpoveď bola poskytnutá v roku 1978. Nasledujúca výmena sa uskutočnila v roku 1989!!

A v roku 1989 bola položená táto otázka, týkajúca sa hladomoru:

ANDREW: Jednou z vecí, ktoré pozorujem, je, že na tejto planéte je stále viac hladu a dochádza k výtržnostiam kvôli nedostatku potravín a vysokým cenám. Čo môžu malí ľudia ako my v tejto konkrétnej oblasti robiť?

TOM: Nie je potrebné, aby ktokoľvek na tejto planéte zomrel kvôli nedostatku výživy. Je to len kvôli nevedomosti alebo kvôli tomu, že sa vlády sveta pokúšajú ovládať ostatných. Nedovolíme vyhynutie žiadnych skupín ľudí. Rozumieš? Teraz to však musíte začleniť do svojich meditácií, meditáciou môžete zabrániť zničeniu.

IAN: Aké sú šance na evolúciu na tejto planéte? Aké sú šance na prežitie?

TOM: Nikdy v minulosti nebol čas, ako je tomu teraz, aby sa rozvinul vývoj vašej planéty. Všetko je možné a zmena môže prísť rýchlo. Uvedieme príklad: v izraelskom národe, v čase Veľkej noci, izraelský ľud ničil národ odpadkami. Bol to pohľad, ktorý priniesol veľký smútok. A za jeden rok sa v izraelskom národe vyvinulo to, čo sa nazýva zázrak na Zemi, pretože počas tejto doby to bolo vyčistené, bez trosiek a ľudia našli väčšiu úctu k sebe i k druhým. Ak sa to môže stať v izraelskom národe, ktorý je do značnej miery tvrdohlavý, potom je možné urobiť čokoľvek, čo sa rozhodnete urobiť!

Hnutie za zmenu je v pohybe, tí ktorí vedia, môžu zastaviť zlomyseľnosť hladu na Zemi a môžu tiež zastaviť katastrofu spôsobenú človekom a môžu z vašej planéty urobiť to, pre čo bola vytvorená.

IAN: Ako veľmi podporujete a ovplyvňujete evolúciu a ľudí, ktorí chcú evolúcii pomôcť?

TOM: Keď sa niekto pýta na otázku „Čo môžeme urobiť?“ sme tam.

Viete, nemôžeme urobiť ani kúsok pohybu, kým sa človek nespýta. Nesmieme, nemôžeme a nebudeme zasahovať do slobodnej vôle.

Ale keď sa človek pýta a niekedy sa pýta iba žoviálne, nemyslí to z hĺbky duše, potom mu môžeme pomôcť vyvinúť sa. Je dôležité, aby si ľudia boli vedomí toho, že vo vesmíre nie sú samia tiež aby prevzali zodpovednosť, pretože zodpovednosti sa nedokážu vyhnúť.

Hoaxy pandémia Covid-19, Rada Deviatich, kniha Planeta s možností volby