Kniha Planeta s možností volby od autorky Phyllis V. Schlemmer, ktorá v nej vystupovala ako médium pri kontaktoch s Radou Deviatich. Ako sme písali Council Of Nine sú významné duchovné nehmotné spirituálne entity, ktoré majú dôležite slovo pri rozvoji rôznych civilizácii, ale nie sú to žiadni Bohovia ako vo Vatikáne. Navyše toto nie je žiadny Aštar Šaran z bláznivého tadeska. O všetkých týchto veciach sa v najbližšej dobe páru mesiacov začne hovoriť verejne. Neveriaci Tomáši si prídu na svoje. Aj možno práve preto bola až teraz preložená aj do češtiny. The Only Planet of Choice.

Prvou veľkou zmenou ktorú si ľudia všimnú bude zmena názvu Facebooku, ktorý bol prepojený na novú zabezpečenú sieť, do ktorej nemajú prístup negatívne entity ako Veľkí Šedí. Ten pravý dôvod ale nikto nebude vedieť, lebo nikto neverí na mimozemšťanov, kvôli Vatikánu. Toto bude ten pravý dôvod, lebo konči tzv. Globálny mocenský systém a niektoré civilizácie nám budú pomáhať v našom raste.

Základy boli položené na Dohode na mesiaci Jupitera Ganymedes, medzi Pozemskou Alianciou, Galaktickou Federáciou a Anunnaki Elohim. Nazi potomkovia budú odstránení hlavne z NASA. Projekt Artemis má zelenú! Dnešná energetická kríza má povzbudiť ľudi, aby žiadali od svojich vlád starú známu “zakázanú” Voľnú energiu a neboli závislí na vydieraní Ruskom, Putinom a jeho kamarátom Salmánom Saudom. Nikola Tesla a jeho voľná energia tiež dostane zelenú!

Rada Deviatich, Planeta s možností volby, Phyllis V. Schlemmer

V origináli táto kniha vyšla v roku 1993, ale teraz je práve čas, tak ju preložili aj do češtiny. Dostanete ju aj v online obchodoch. Vystupuje tu jeden z Rady Deviatich pod menom Tom a odpovedá na otázky týkajúce sa aj našej civilizácie. Kniha má 244 strán v pdf, tak pridáme len známe osobnosti ako bol Gene Roddenberry tvorca seriálov Star trek a na počesť týchto konzultácii vytvoril aj Deep Space Nine a práve to slovo Nine poukazuje na Concil Of Nine, Radu Deviatich.
Rada Deviatich, Kniha Planeta s možností volby, Phyllis V. Schlemmer
Kniha Planeta s možností volby a rozhovor s Gene Roddenberrym.

GENE: Otázku, ktorej sa nemôžem vyhnúť, je otázka: prečo nedávate silné a jednoznačné známky svojej existencie alebo blízkosti, okrem toho, že sa k ľudstvu približujete nepriamymi prostriedkami, akými sú tieto kanály alebo iné spôsoby? Očividne máte svoje dôvody, ale táto otázka mi záleží.

Tom: Je veľmi dôležité, aby ste pochopili, že vlády vášho sveta Zeme odmietli veriť alebo sprostredkovať ľuďom našu existenciu. Ak by došlo k pokusu civilizácií pristáť na planéte Zem v hromadnej situácii, čo sa v skutočnosti časom stane, ľudia na planéte Zem by podľahli panike, pretože nemajú pochopenie, poznanie, že nechceli by sme im ublížiť.

Zapamätajte si toto: sú tiež určité civilizácie, nie civilizácie Dvadsaťštyri alebo ich pomocné civilizácie, ktoré majú veľkú túžbu ovládať Zem, držať duše v otroctve. A tieto civilizácie občas pristáli na planéte Zem a spôsobili ťažkosti, ktoré prinútili ľudí na Zemi.

Je dôležité, aby medzi tými, ktorí existujú na planéte Zem, nevznikla panika: aby im bolo poznanie prinášané v jemnosti, že civilizácie 24 neznamenajú pre nich žiadnu škodu.

Je to veľmi dôležité, pretože ak by došlo k panike, ľudia by sa potom mohli pokúsiť ukončiť svoj vlastný život, ako aj životy svojich rodín a susedov, čo by neslúžilo žiadnemu účelu. Vlády vášho sveta odmietli akceptovať, že existujú iní s vyššou inteligenciou a v skutočnosti s duchovnejšou inteligenciou ako tí, ktorí existujú na planéte Zem.

Musíme ľuďom sprostredkovať, že existujú aj ďalší, ktorí im neubližujú, ale majú záujem zachrániť planétu Zem. V skutočnosti, ak neexistujú žiadne iné civilizácie, ktoré by pomohli planéte Zem, prinesie to skazu samej sebe. Nedostaneme sa pod kontrolu, neprijeme vás držať v otroctve, prídeme s láskou, trpezlivosťou a porozumením, ale keďže existuje popieranie našej existencie, ako môžu tí z planéty Zem prijať skutočnosť, že civilizácie Altea, Hoova, Ashan a zvyšok Dvadsiatich štyroch to myslia dobre?

GENE: Mám ďalšiu otázku, o ktorej si myslím, že ľudí bude zaujímať: na predchádzajúcich páskach vašich rozhovorov som vás počul vysvetliť, že neustále poznáte myšlienky nás všetkých alebo tých, ktorí s vami komunikujú. Mám v tomto predpoklade pravdu?

Tom: Ak vám chceme pomôcť, áno. Ale prajeme si, aby ste pochopili, že nenapádame myseľ, neovládame vôľu, nezasahujeme do slobody: nezasahujeme. Neslúžilo by to. Altea, Hoova, Ashan a Aragon vás požiadali, aby vám sprostredkovali, že môžu mať v sebe schopnosti, ale ich použitie by neprospelo ani planéte Zem – ani im. To by bola invázia duše.

GENE: Najviac na mňa zapôsobila komunikácia, prejavy a atmosféra lásky a mieru, ktoré obklopujú všetkých ľudí tu, ale mám určité problémy pochopiť, prečo, ak ste občas v mysliach ľudí, a vaši predstavitelia Navštívili ste Zem a máte znalosti o ľudských záležitostiach… Je pre mňa ťažké pochopiť, aké máte ťažkosti s rozprávaním sa s nami a porozumením našej základnej hovorovej angličtiny? Mohli by ste mi s tým pomôcť?

Tom: Vysvetlíme to. Civilizácie skutočne navštívili Zem, ale chápete, že keď komunikujete so svojou mysľou, nemusíte mať slová? Odtiaľ je ťažké poskytnúť vysvetlenie vašimi slovami. Máme pojmy, ktoré sa nedajú vysvetliť vo vašom jazyku, pretože nemáte slová na vysvetlenie. Ak by ste dokázali čítať našu myseľ … keby sme dokázali komunikovať s vašou mysľou v podstate čistej telepatie, potom by sme vám mohli sprostredkovať to, čo sa pokúšame prenášať. Tiež v mysli kanála, ako aj vo vašej mysli, existuje iba určitá slovná zásoba, ktorú môžeme použiť.

GENE: Ďakujem. Spomenuli ste, že v určitej fáze môže dôjsť k rozsiahlemu vylodeniu civilizácií. Myslím, že ďalšie otázky zahŕňajú kto a kde, ako a prečo; prvá taká otázka, ktorú by si väčšina ľudí položila, je „ako?“. Inými slovami, aký spôsob dopravy by sa použil pri takomto pristátí: máme na mysli fyzické vozidlá?

Tom: Áno. Mali by povahu toho, čo by ste nazvali fyzické vozidlo. Ak máte túžbu ísť a dotknúť sa toho, ako je to v prípade automobilu, mohli by ste sa ho dotknúť.

GENE: Môžete mi povedať niečo o relatívnej veľkosti a tvare a tak ďalej? Bude v nich veľa ľudí, alebo…

Tom: Boli by tam vozidlá rôznych veľkostí a rôznych dizajnov. Niektoré by mali vzhľad sklenenej dosky, ale v skutočnosti to nie je top, bude to mať iba svoj vzhľad. Budú aj také, ktoré zostanú vo vašej atmosfére, ktoré sú veľmi veľké, ktoré potom pošlú menšie… máte na svojich oceánoch nosiče, ktoré vysielajú lode, ktoré lietajú, nie je to tak?

GENE: To je pravda.

Tom: Bolo by to podobné, ale namiesto toho, aby ste boli vo svojich oceánoch, bude na vašej oblohe.

GENE: Chcete povedať, že menšie plavidlo vystúpi a zostúpi na Zem z tohto nosiča?

Tom: Áno. Nájdu sa aj také, ktoré majú vzhľad toho, čo nazývate tanieriky. Budú tam tie, ktoré sú špicaté, ako pri „V“.

GENE: Budú tieto vozidlá prechádzať časovou dimenziou alebo inou dimenziou, aby dorazili sem na Zem?

Tom: Inteligencie, ktoré existujú v civilizáciách, majú schopnosť vstúpiť do vašej dimenzie – majú túto technológiu, áno.

GENE: Veľmi častou otázkou Zeme by bolo, ako sú tieto vozidlá poháňané? Akou metódou?

Tom: Pripomína to obrátenie vreteňa.

GENE: Zostali by tieto vozidlá po takomto pristátí na Zemi a ľudia by ich mohli kontrolovať?

Tom: Mali by povolenie navštíviť interiér. Loď by zostala na určitý čas. Nie príliš dlho – napríklad nie roky.

GENE: Kvôli mnohým príbehom, ktoré máme o lietajúcich tanieroch, bude ľudí zaujímať, či by ľudia mohli cestovať v niektorom z týchto vozidiel?

Tom: Predtým, ako by mohli cestovať vo vozidle, by bolo potrebné mať okolo seba vozidlo.

GENE: Znamená to, že atmosféra vo vašich vozidlách bude iná, alebo že stres z pohybu bude nebezpečný?

Tom: Stres z pohybu. Bolo by možné pohybovať sa vo vašej zemskej atmosfére, ale ich odstránenie by si vyžadovalo ďalšie vozidlo vo vozidle. Ale dalo sa to.

GENE: Pristátia by ľudia a vlády nepochybne posudzovali rôznymi spôsobmi, vrátane takmer istoty, že niektorí by považovali vaše pristátie za hrozbu. Máte spôsob, ako sa brániť pred útokom?

Tom: Chceme, aby ste vedeli, že hovoríme o civilizáciách, nie o nás, Rade deviatich. Nepotrebujeme sa prejavovať vo fyzickom. Existoval by spôsob, ako zastaviť ľudí v pokusoch o zničenie civilizácií. Urobilo by sa to s láskou a jemnosťou. Tie civilizácie, ktoré nám slúžia, sa nepokúsia zničiť, ani žiadnym spôsobom poškodiť akúkoľvek fyzickú bytosť na Zemi.

Budeme mať spôsob, ako im zabrániť, aby sa nás pokúsili zničiť. Radi by sme však neprišli bez predchádzajúceho znalosti, pretože inak by ľudia začali veriť, že sa ich budeme snažiť ovládať. Nemáme túžbu ani potrebu ovládať, prichádzame len pre úžitok. Ak by sa Altean objavil pri vchode do svojho vozidla a vystúpil na Planétu Zem, a ak by existovala skupina, ktorá by sa pokúsila zničiť toho Alteana, musel by iba podať ruku vzpriamene, a nie veľmi predĺženie, aby sa upokojili a tiež aby sa dostali do stavu, v ktorom by nemali chuť ubližovať a zložili by zbrane.

Hoovidy by fungovali iným spôsobom: ak by boli v rovnakej situácii a vyšli by von a zdvihli ruky, títo ľudia so zbraňami by sa na určitý čas úplne zastavili. Sú teda rôzne metódy. Ale žiadna z týchto metód nepoškodí fyzickú bytosť. Rozumieš?

GENE: Áno, rozumiem a určite chápem, prečo by ste nechceli pristáť a ukázať silu, pretože by to vyvolalo veľký strach.

Tom: Áno.

GENE: Môžete opísať tých z civilizácií, ktorí majú niečo ako ľudský tvar – niečo čo sa týka ich veľkosti, farby a vlastností a tak ďalej?

Tom: Alteani majú výšku od teba. Ich oči majú modrý odtieň ako jasná obloha. Majú priesvitný vzhľad; sú veľmi spravodlivé vo svojom sfarbení. Keď hovoríme priesvitný, znamená to, že ich vibrácie sú priesvitné. Rozumieš?

GENE: Nie, obávam sa, že nie.

Tom: Ľudia na planéte Zem majú veľa rôznych veľkostí, však? Tie od Altea majú jednu veľkosť. Majú lesk, ktorý pôsobí ako priesvitný. Je to ich vibrácia. Majú v sebe striebro. Máte autá, ktoré majú priesvitný vzhľad… hovoria, že používam nesprávny výraz: je to dúhový vzhľad.


Kniha Planeta s možností volby, jedna z kapitol nie je pre dnešných antivaxerov, ktorí nenávidia celý zaočkovaný svet 🙂