Stratené neznáme texty Q obsahujúce pôvodné Ježišove slová a nie to čo si vymysleli írski mnísi na rozkaz Vatikánu. Toto ale nie je od Trumpa. Originál Evanjelia sa stratil na 2000 rokov, ale posledné roky historici a teológovia prekopávali mnohé vrstvy Nového zákona, aby odhalili pôvodné evanjelium. Stratené evanjelium Q.

Túto knihu kúpite aj na slovenských weboch, súdruhovia antivaxeri od kotlieb a uhríkov neexistujúcej pandémie z ktorej ale dostávate Covid-19. Ešte sa tým aj chválite a klamete jedine preto, že ste neskončili na kyslíku v nemocnici. Keby ste skončili na kysliku, nikto by vám neuveril, lebo to vy propagujete falošnú pandémiu.

Aké jednoduché konštatovanie plné kresťanskej lásky k blížnemu svojmu antivaxerovi a samozrejme JEDINEJ vašej pravdy! Na Pláž!

Najväčšia sranda na Covide je to, ako všetci antivaxeri uverili Gatesovmu Event 201!

Ešte väčšia sranda je, ako to teraz popierajú, lebo falošná pandémia 🙂 🙂

Nasaďte si plynové masky a hurá do čítania.

Evanjelium Q, pôvodné Ježišove slová

Evanjelium známe ako Pôvodné Ježišove slováNajprv si musíme uvedomiť, že Ježiš žiadne náboženstvo nepriniesol. Ani Ježiš ani Boh Bibliu nenapísali!!

Žiadny moderný historik si nikdy nepredstavoval, že kedysi existovalo evanjelium výrokov, takže ho nikto nehľadal. Učenci to objavili neúmyselne, keď sa zaoberali evanjeliami Nového zákona, uvažoval, ktoré bolo napísané ako prvé. Keď postavili evanjeliá vedľa seba na porovnanie, všimli si dva druhy korešpondencie. Jedna korešpondencia bola, že dej v Matúšovi a Lukášovi súhlasil iba vtedy, keď nasledoval Markovo evanjelium.

Toto zistenie znamenalo, že Marek bol najskorším rozprávačským evanjeliom a zdrojom zápletky, ktorú použili Matúš a Lukáš. Zaujímavá však bola aj ostatná korešpondencia. Matúš a Lukáš obsahovali veľké množstvo výrokov, ktoré sa u Marka nenašli, a väčšina z nich bola identická. Táto korešpondencia znamenala, že Matúš a Lukáš použili okrem Markovho evanjelia aj druhý písomný dokument. Učenci nazvali tento dokument Q.

Ale akonáhle bol Q uznaný ako zdroj týchto evanjelií, bolo možné ho študovať samostatne. A tak sa kniha prvých Ježišových nasledovníkov dostala na svetlo sveta po tom, čo bola takmer 1800 rokov stratená.


Pozorným čítaním Q, ale v žiadnom prípade nie QAnon Trumpa, je možné zahliadnuť tých prvých Ježišových nasledovníkov. Preto nie Trumpa, lebo vieme, že je katolíkom OPUS DEI a Jezuitským ordonášom čierneho papeža, nie bieleho. Trump vám vymyslel Warp Speed vakcináciu 🙂

Aj ten biely nestojí za nič, lebo určite veľmi dobre vie o čo je evanjelium Q a mlči, aby neonacisti uhríka a kotlieb mohli šaliť mozgy svojim dávno oklamaným blbým fanúšikom Bromhexínom.


Môžeme ich vidieť na cestách, na trhu a u seba doma. Môžeme ich počuť hovoriť o vhodnom správaní; môžeme vnímať ducha hnutia a ich postoje k svetu. Pocit zmysluplnosti možno vysledovať cez jemné zmeny v ich postojoch k iným skupinám počas dvoch alebo troch generácií energického sociálneho experimentovania. Je to živý obraz. A je dostatočne úplná na to, aby zrekonštruovala históriu, ktorá sa odohrala medzi Ježišovým časom a objavením sa naratívnych evanjelií, ktoré neskôr poskytli kresťanskej cirkvi jej oficiálny popis kresťanských začiatkov.

Vraj Ježiš povedal, že Boh sa postará o jedlo a oblečenie. Urobil uzdravenia a okolo sa zhromaždili zástupy.

Nanešťastie pre túto teóriu, archeologické štúdie Galiley a ekonomické dejiny Levanty takýto obraz nepodporujú.

Pojem dvojitého zdanenia predpokladá, že rímsky tribút bol prekrytý už aj tak vysokými daňami vyberanými chrámovým štátom. Je samozrejme pravda, že vysoké zdanenie produkcie a platenie tribút boli štandardnými znakmi šľachtických ríš v staroveku. Je tiež pravda, že rímske vládnutie bolo hlavne záležitosťou zabezpečenia poriadku a prevzatia pocty.

Ale rímskou praxou vo všeobecnosti bolo využívať miestny systém odvodov, nie vytvárať nové a odhryznúť si ich z vrchu ako istý druh daní. Či teda za Herodesa existoval systém dvojitého zdanenia, je dosť nejasné. Ešte menej je jasné, čo sa stalo s chrámovým daňovým systémom v Galilei za Herodesa Antipasa, ktorý nemal žiadne oficiálne spojenie s chrámovým zriadením v Jeruzaleme.

Tvárou v tvár takejto neistote a nedostatku dôkazov o chudobných podmienkach v Galilei je najlepšie nepredpokladať, že Ježišovou hlavnou príťažlivosťou bolo vyhlásenie utopického ideálu.

Čo potom? Ak Ježišovo hnutie nebolo vyvolané vášňou reformovať judaizmus alebo vzburou proti cudzím mocnostiam alebo ekonomickou revolúciou, čo bolo jeho príťažlivosťou? Hnutie muselo vytvoriť niečo iné ako charizmatický prejav, extatická náboženská skúsenosť alebo posolstvo večnej spásy, pretože v texte Q nie je nič, čo by odrážalo záujem tohto druhu.

V čom teda mohla byť jeho príťažlivosť? Dve línie vyšetrovania sú stále otvorené. Jedným z nich je, že vodítka o motiváciách ľudí z Q možno určite nájsť v texte Q, ak si ho prečítame sviežo a bližšie. Druhým je, že jasnejší obraz spoločenských okolností v Galilei môže poskytnúť prostredie, ktoré môže pomôcť vysvetliť takéto motivácie.

Ako sa bude príbeh Q odvíjať, bude jasné, že dva rysy jeho sociológie sú neoddeliteľne prepojené. Jedným z nich je pomerne silná výzva pre jednotlivcov, aby sa odvážili na prirodzený a jednoduchý životný štýl. Druhým je vážnosť, ktorá sa vyvinula v súvislosti s lojalitou voči skupine.

Otázkou teda je, či takáto skupina na základe takéhoto netradičného volania po slobode jednotlivca mohla byť vlastným lákadlom. Zdá sa, že odpoveď je áno, ale aby sme pochopili, prečo to tak bolo, musíme zväčšiť obraz života v Galilei tak, aby zahŕňal množstvo kultúrnych úvah.

Čo keby sme nechali Galileu, aby mala svoje miesto v grécko-rímskom svete? Čo keby ľudia z Galiley neboli izolovaní od kultúrneho mixu, ktorý podnecoval myslenie a produkoval sociálne experimentovanie v reakcii na dobu?

Čo keby si Galilejčania boli plne vedomí kultúrnych a intelektuálnych síl prúdiacich cez Levantu? Čo keby sme uznali, že kompaktná a spletitá história cudzích výbojov v Galilei vyvolala u mnohých Galilejčanov nespokojnosť a predispozíciu pre sociálnu a kultúrnu kritiku?

Čo ak zmes domorodých, helenistických, židovských a rímskych kultúr narušila sociálnu rovnováhu natoľko, že by spochybnila tradičnú nedôverčivosť ľudí v Galilei? Čo keby sme si mysleli, že Galilejčania sú schopní baviť sa novými predstavami o sociálnej identite? Čo potom? Prečo by sme potom boli pripravení na príbeh ľudí z Q.

Autor uvádza dve verzie evanjelia: pôvodnú knihu Q a úplnú knihu Q. Pôvodná kniha pozostáva iba z materiálu Q1. Kompletná kniha Q zahŕňa všetky tri úrovne materiálu Q.


Tak sme vám chceli ukázať dalšiu knihu a či si ju prečítate alebo nie necháme na vás. Antivaxeri nech to čítajú v plynových maskách, aby na strany knihy neprskali vírusové bacily superspreadera, po slovensky super prenášača Covid-19!

Niekto má Event 201, niekto má Event Superspreader.

superspreader events