Vampiric Sorcery je podľa autora knihy majstrovstvo elementálov hlbokého podvedomia. To súúúú nám veci. Vampyrizmus je tiež vôľou riadené vnútorné zameranie na skúmanie nesmrteľných aspektov upíra v tieňovej a snovej forme. Je to proces zlovestnej alebo ľavorukej alchýmie, ktorá je cestou protivníka Luciferiánskeho sebarozvoja.

Vampiric Sorcery je majstrovstvo elementálov hlbokého podvedomia
predstavujeme Choronzona ako démona

.. v podaní Michaela W. Forda 🙂

Elementáli sa líšia od duchov v tom, že budú mať často podobu túžob a toho, čo nazývame atavizmy, majú podobu nutkaní v psychike a len zriedka môžu byť prinútení nadobudnúť viditeľný vzhľad. O Austinovi Spareovi sa hovorilo, že to v určitých časoch dokáže, no jeho čarodejnícka matka „Yelg“ Paterson to vraj robila podľa ľubovôle.

Da’ath je strážený Choronzonom, ktorý je považovaný za démona aj za upíra. Niektoré texty predstavili Choronzona ako démona, ale ako strážcu tejto skrytej sféry, ktorý je považovaný iba za „zlého“ kvôli svojej cudzej povahe vedomým alebo dokonca podvedomým ľudským myšlienkovým vzorcom.

Predstavujem Choronzona ako démona, upírskeho ducha. Teraz to definujem ako ‘zlo’?, NIE. Moja úvaha je taká, že zlo je len uzavretý pojem definujúci už preddogmické myšlienkové vzorce, systém v sebe. Človek musí ísť za brány Choronzonu do Da’ath, aby začal chápať po prvé, seba a po druhé, vonkajší vesmír.

Akonáhle človek prekročí Priepasť, potom je možné začať ovládať a formovať svoj vlastný individuálny osud na základe objavu Pravej vôle alebo Svätého anjela strážneho. Choronzon je tiež upírsky duch. Nedá sa vyvolať ani vyvolať v celom rozsahu. Dôvodom je to, že Choronzon je všetko, čo môže vyvolať šialenstvo alebo deštrukciu, pričom stvorenie je možné len privolávaním, tvárou v tvár, prechodom cez Da’ath a vyhnaním.

Toto je zvládnutie Choronzona, teda v podstate konečný výsledok ovládania časti tejto energie. Vampiric Sorcery je majstrovstvo elementálov hlbokého podvedomia. Sú všetci upíri duchovia iba elementáli, ktorí existujú na hlbokých úrovniach mysle?

No moja skúsenosť je nie, nie sú. Niektorí sú vopred stvorení duchovia, dávno mŕtvi duchovia, ktorí hľadajú nejaký druh pomsty alebo tí, ktorí prehrali svoje bitky s Choronzonom alebo ako Lovecraft nazýval „Azathoth“ a príliš sa napili z Matky ohavností.

Choronzon by mohol byť považovaný za rovnakého ako egyptský APEP, ktorý je démonom Chaosu. Lord of the Luciferian Witchcraft Cultus is SET, Princ temnoty, je známy svojim bojom s Apepom a zničením démona sa stáva majstrom Chaosu. V živote čarodejníka by sa chcel stať Set-like a ovládať Chaos (Apep).

Toto je bod vysokého čarodejníctva a ovládnutia zeme. To sa odzrkadľuje v Pánovi vzduchu a ohňa, Luciferovi Azazelovi Shaitanovi, zjaveného vo forme Svätého anjela strážneho – Azal’ucel.

Upírski elementáli sú spojení s hlbokými túžbami a chtíčmi, ktoré sa vynárajú z podvedomia. Ak nie sú objavené, často budú rásť s túžbami jednotlivca, kým nevystúpia na povrch. Ak sú jednotlivci nevyvážení, vytvárajú ďalšie nebezpečenstvá. Vždy odporúčam, aby bol čarodejník silný a mal zdravú myseľ ešte predtým, ako sa pokúsi vyvolať alebo vyvolať takýchto elementálov, pretože existujú na temných úrovniach spiacej mysle a držia kľúče od brán Da’ath.

Ak niekto nie je pripravený, budú privedení k bránam a stretnú sa tvárou v tvár s Choronzonom, šialenstvo bude rásť, kým ich realita nebude jej vlastná. Vyvolávať elementály, ktoré už existujú, no sú založené v zónach negatívnej sily, je možno rovnako nebezpečné, pretože sa pokúšame ovládať bytosti, ktoré existujú mimo ich vlastného času a priestoru.

Z tohto dôvodu sú definovaní ako „démoni“, pretože nič nie je sväté a váš život je pre nich cudzí.

Ďalším dôležitým bodom je, že takíto duchovia hľadajú vašu životnú silu; chcú vám doslova „vysávať krv“. Takíto démoni sú silní počas prebiehajúcich astrálnych bitiek a obrany; na pozitívne fungovanie sú však takmer nepoužiteľné. Je možné urobiť niekoľko výnimiek, no veľa z nich nestojí za preskúmanie. Použite iné prostriedky.

Odporučil by som, píše autor, aby čarodejník začal vyvolávať upírskych elementálov v mysli skôr ako tých za nimi. Človek musí ovládnuť seba skôr, ako sa bude snažiť ovládnuť svoj vesmír! Keďže som v prvom rade nezávislý čarodejník, zriedka sa zapájam alebo spolupracujem s mnohými inými kúzelníkmi v rámci svojich obradov.

Jeden konkrétny príklad ukazuje zdôvodnenie:

Pred niekoľkými rokmi, keď sme sa v skutočnosti ponárali „hlavou napred“ do týchto teórií, nechal som skonštruovať sigil, ktorý bol založený na rumunských upíroch Varcolaci, astrálnom prízraku, ktorý nadobudol formu letiacu smerom k spln v určitých nociach.

Znamenie zahŕňa obrátený pentagram v strede, čo vyvoláva „zlovestnú“ reakciu väčšiny ľudí. Pentagram nie je v žiadnom prípade mienený ako „satanský“ alebo „zlý“, ale iba na odvolanie sa na podstatu inverzných alebo choronzonských obradov, ktoré zahŕňajú zdanie pozície smrti, aby sa dostali do srdca svojej bytosti.

Toto sigil je znázornením nočnej strany, tieňových alebo lunárnych síl. Tieto sily sú aktívne súčasťou individuálneho podvedomia a tvoria väčšinu hmoty mozgu. Nebojte sa síl svojej mysle, objímte tiene!

Mal som dvoch partnerov, ktorí mali skutočný záujem o mágiu, kým neboli konfrontovaní s obradmi, ktoré sme naplánovali 🙂

Znamenie bolo namaľované a nakreslené na pergamene aj na zadnú časť oltára, čo dávalo zlovestný smer obradu, ponorené do aplikácií astrálneho vampirizmu. Vyvolávali sme skryté upírske aspekty podvedomia, dané formou našou kolektívnou vôľou a zameraním. Snažili sme sa splodiť ducha poháňaného krvou, z ktorého som dal obetu vôle. Ku koncu invokácií jeden z mágov ochorel a musel opustiť komnatu, zatiaľ čo druhý pokračoval s mojimi mantrami.

Predtým, ako som dokončil, sa druhý rozhodol, že to nie je pre neho a zostal ticho, bez ďalšej obety v rituáli. Musel som zavrieť a vyhnať rozsiahle, pretože takéto sily zostávajú silné, ak nie sú správne vyvolané, a takéto prerušenia sa pridávali k rastu démonov.

Bál som sa, že to naberá atribúty nášho sústredeného zamerania, démona troch hláv nepochybne! Odvtedy som sa naučil z takejto skúsenosti stavať bariéry zaháňajúcej sily, ako aj pracovať len s dobre preverenými.

Čeliť Da’athovi a ovládať jeho elementály a energie znamená preniesť priepasť a prebudiť sa do slávneho rána!

Vampirizmus je systém viery so zmeneným myslením a novým zameraním. Vôbec sa nelíši od presvedčenia akéhokoľvek vážneho mága alebo čarodejníka, ktorý sa snaží vybudovať čierne múry individuálnej sily. Podvedomie má vždy kľúč potrebný na prebudenie týchto prvotných atavizmov: had, vlk, drak, netopier, sova a havran sú pod našim velením.

Nový vek šamanskej kmeňovej transformácie a atavistického oživenia je na dosah, hlavne po voľbách 2023 na Slovensku, keď sa starí upíri SMERu vrátili, a idú znova sať krv peňazí z našich vrecák 🙂