Incident lode HMS Defender pri Kryme. Nedávne britsko-ruské vypľutie cez tranzit lode pri Kryme demonštrovalo, do akej miery sú príbehy čoraz dôležitejšími bojiskami, keď štáty …